نوع سوال : پیش آزمون

این نوع سوال جز سوالات آزمون محاسبه نشده و قابلیت تصحیح ندارد . این نوع سوال همانطور که از نامش پیداست تنها برای قبل از آزمون برای سوالاتی مانند نام آزمون دهنده،نام مدرسه، شماره کلاس، کد ملی، کد دانشجویی و … کاربرد دارد.