ورود اطلاعات به سیستم های کامپیوتری همیشه یک معضل بوده است و سختی زیادی را بر شانه های اپراتور میگذارد. ورود دیتا به خودی خودی سختی ها و صرف زمان را به همراه دارد ولی اگر بخواهد در فرم های خاصی این دیتا وارد شود این سختی و صرف زمان بیشتر هم میشود. نمونه این نوع ورود داده به سیستم را تقریبا میتوان در همه سیستم ها دید. به همین دلیل بسیاری از سیستم ها از ورود داده از طریق فایل اکسل پشتیبانی میکنند. در تستیفا هم ما چندین فرم داریم که نیازمند ورود اطلاعات توسط کاربر است که می تواند باعث سختی و صرف زمان زیاد در ورود اطلاعات باشد؛ به همین دلیل امکان ثبت اطلاعات از طریق فایل اکسل به سامانه اضافه شده است. این بخش های شامل موارد زیر میباشد.

بخش ثبت محصلین:

یکی از بخش های مهم ثبت محصل (دانش آموز یا دانشجو یا طلبه و …) میباشد که به خصوص اگر تعداد آن ها زیاد باشد، ورود اطلاعات سخت تر هم میگردد. به همین علت از همان ابتدا که سامانه را طراحی میکردیم امکان ورود اطلاعات محصلین از طریق فایل اکسل نیز فراهم شد. این مورد به خصوص زمانی بیشتر خود را نشان میدهد که این اطلاعات عموما توسط آزموشگاه و مدارس به صورت سیستمی وجود دارد و امکان دریافت فایل اکسل از سیستم به راحتی انجام میشود. تنها کافی است که فایل نمونه سامانه را در فرم مورد نظر دریافت نمایید و اطلاعات خود را مطابق با ساختار فایل اکسل سامانه در فایل اکسل کپی نمایید سپس با وارد کردن فایل اکسل به سامانه به راحتی و در عرض چند ثانیه اطلاعات هزاران محصل وارد سیستم میشود بدون اینکه بخواهید از طریق فرم دستی تک تک اطلاعات را وارد نمایید.

بخش درج سوالات آزمون:

جدیدترین امکان حاضر سامانه در زمان نگارش این مطلب است . در این حالت فایل اکسل نمونه را دریافت نموده و طبق راهنمای موجود در فرم و قالب فایل اکسل سوالات را پشت سر هم وارد نمایید. سپس فایل اکسل نمونه را در سیستم وارد کنید تا در عرض چندثانیه تمامی سوالات به سامانه اضافه شوند.