نوع سوال : تستی

حداقل باید دو گزینه داشته باشند و در صورتی که کنار این گزینه ها را تیک بزنید یعنی این گزینه جواب صحیح می‌باشد.

سوال تستی و چند گزینه ای در آزمون آنلاین

با کلیک روی دکمه قرمز رنگ در انتهای گزینه آن گزینه حذف میگردد.

سوالات چهار گزینه ای آزمون آنلاین

دکمه آبی رنگ این امکان را به شما میدهد تا برای آن گزینه تصویر درج نمایید.

سوالات تک انتخابی و چند انتخابی آزمون آنلاین

 

تنظیمات سوال

انتخاب تصویر برای سوال: برای نمایش تصویر برای سوال کاربرد دارد.

 

نکته:استفاده از این امکان نیازمند خرید دیسک مصرفی است.

انتخاب فایل صوتی برای سوال: در صورتی که قصد دارید فایل صوتی برای سوال خود پخش کنید از این قسمت امکانپذیر است. برای سوالاتی که متن طولانی میشود یا آزمون های خارجه که نیاز به شنیدار دارند مناسب است.

بارم: جهت تعیین که هر سوال چقدر بارم یا نمره دارد به کار میرود. در صورتی که سوال توسط سیستم به صورت خودکار تصحیح گردد این بارم به صورت کامل نیز در محاسبه کارنامه محاسبه میشود ولی برای سوالاتی که توسط سیستم تصحیح خودکار انجام نمی‌گردد مانند سوالات متنی، نیاز است تا طراح آزمون در صفحه پاسخ ها نسبت. به تصحیح آن اقدام کند و از صفر تا حداکثر بارم مشخص شده نمره آن پاسخ را تعیین نماید.
مدت زمان پاسخگویی : در صورتی که قصد دارید برای پاسخ هر سوال زمانی محدودی را تعیین نمایید از این گزینه استفاده کنید. با وارد کردن یک عدد که بر اساس ثانیه است آزمون دهنده در همان مدت زمان وقت دارد به سوال پاسخ دهد در غیر اینصورت بعد از اتمام زمان به صورت خودکار به سوال بعدی میرود و امکان بازگشت به سوال قبل وجود ندارد.

نکته: تنها برای فعالسازی این گزینه در مرحله تنظیمات آزمون حتما باید گزینه فعالسازی زمان پاسخگویی به سوال را فعال نمایید در غیر اینصورت زمان های وارد شده در اینجا کاربردی ندارد و در واقع غیرفعال است. دلیل این امر به خاطر این است که برای فعالسازی و غیرفعال سازی این خصوصیت مجبور نباشید هر بار برای هر سوال زمان مورد نظر را حذف یا تعیین نمایید. در این حالت با یک تیک تمام زمان ها را فعال و غیرفعال می کنید.

انتخاب چندین گزینه: به طور پیش فرض سوالات تستی تنها به شما امکان انتخاب یک گزینه را میدهند ولی در صورتی که بخواهید آزمون دهنده بیش از یک گزینه انتخاب کند باید تیک این خصوصیت را بزنید و با انتخاب این خصوصیت کادر زیرین آن با عنوان حداکثر گزینه قابل انتخاب فعال میشود که می توانید تعیین نمایید که حداکثر چند گزینه انتخاب گردد.