اگر قبلا ثبت نام کرده اید به صفحه ورود اساتید به سامانه رفته و در آنجا شماره همراهی که با آن ثبت نام کرده اید به همراه کلمه عبور انتخابی خود را وارد نمایید تا به سامانه وارد شوید. در صورتی که کلمه عبور خود را فراموش کرده آید از اینجا مستندات آن را مطالعه فرمایید.