چرا منطقه زمانی؟

یکی از مسائلی که به مراتب با آن برخورد داشتیم استفاده سامانه توسط ایرانیان خارج از کشور بوده است به خصوص کشورهای همسایه و عرب زبان منطقه که استفاده بیشتری از سامانه دارند. مدارس ایرانی خارج از کشور یا  المپیادهای خارجی ، برگزاری آزمون های خارج از ایران  از بارزترین نمونه هایی هستند که همگی در یک مشکل با یکدیگر مشترک هستند و آن هم تفاوت منطقه زمانی است. همانطوری که میدانید ساعت کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و هر کشور با توجه به منظقه زمانی که به نسب خط صفر یا گرینویچ (نصف النهار مبدا) قرار دارد ساعت متفاوتی دارد. به همین دلیل اساتید موردنظر که قصد دارند طبق ساعت منطقه زمانی خود آزمونی را برگزاری کنند باید ابتدا ساعت آزمون را بر اساس منطقه زمانی ایران یا تهران به دست آورده و سپس ساعت آزمون را روی این ساعت تنظیم نمایند. به همین دلیل ما این مرحله را حذف کرده و قابلیت انتخاب منطقه زمانی را به سامانه اضافه کردیم.

 

زنگ تفریح: آیا میدانستید؟

آیا میدانستید که آزمونساز آنلاین تستیفا امکان تغییر زبان محیط آزمون را دارد؟ در حال حاضر سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی پشتیبانی میشود که بنا به درخواست شما دوستان امکان تغییر زبان محیط آزمون امکانپذیر است. همچنین میتوانید محیط آزمون را جداگانه به صورت چپ به راست و راست به چپ تنظیم نمایید.

تنظیم منطقه زمانی در حساب کاربری

زمانی که یک کاربر جدید در سامانه ثبت نام میکند منطقه زمانی به طور پیش بر روی تهران (ایران) تنظیم می گردد که اختلاف ساعت آن نسبت به خط گرینویچ سه ساعت و نیم میباشد. برای تغییر منطقه زمانبندی باید از منوی سمت راست باید منوی کاربری را باز کرده و در زیرمجموعه آن گزینه «اطلاعات حساب کاربری» (پروفایل) را انتخاب کنید. در بخش «تنظیمات حساب کاربری» امکان انتخاب منظقه زمانی وجود دارد. در لیست مورد نظر ابتدا نام منطقه زمانی که عموما نام کشور یا پایتخت ذکر شده است به همراه میزان اختلاف ساعتی نسبت به گرینویچ دیده میشود. با انتخاب گزینه مورد نظر و ذخیره موفق این تغییر از این پس هر آزمون به طور پیش فرض ساعت آن طبق منطقه زمانی تعیین شده تنظیم خواهد بود.بدین معنی که آزمون های قبلی طبق زمانبندی منطقه زمانی قبل بوده و به روزآوری انجام نخواهد گردید. هر آزمون در زمان ساخت بر اساس منطقه زمانبندی که در آن لحظه تنظیم شده است میباشد.

منطقه زمانی برگزاری آزمون آنلاین

در صورتی که دوست داشتید آزمون خاصی بر اساس منطقه زمانبندی متفاوتی از منطقه زمانی تعیین شده در حساب کاربری بسازید یا اینکه منطقه زمانی آزمون های قبلی خود را نیز تغییر دهید میتوانید در بخش تنظیمات آزمون مربوطه در قسمت «زمانبندی آزمون» از لیست منطقه زمانی خود را تغییر دهید تا آن آزمون بر اساس منطقه زمانی دلخواه شما برگزار گردد. پس همیشه امکان تغییر منطقه زمانی هر آزمون به طور جداگانه وجود دارد.