در بعضی سامانه ها سوالات آزمون به صورت تک تک صفحه نمایش میابد بدین معنی که همه سوالات زیر هم در یک صفحه نمایش میابد.

اشتراک گذاری راحت و بی دغدغعه آزمون در شبکه های اجتماعی

در این حالت با توجه به آنلاین بودن آزمون و برگزاری از راه دور آزمون دهندگان به راحتی از کل صفحه یک شات ( تصویر صفحه) تهیه و در شبکه اجتماعی برای دیگران به اشتراک می‌گذارند.

از کار افتادن قابلیت زمان پاسخگویی به آزمون

یکی از امکانات تستیفا تعیین زمان پاسخگویی به سوالات است که در حالت تک صفحه دیگر این امکان معنا ندارد.

پرسش هوشمند

امکان پرسش هوشمند در حالت تک صفحه ای وجود ندارد. حالت هوشمند به این معناست که سامانه بر اساس نوع پاسخی که آزمون دهنده میدهد می‌تواند سوال بعدی را هوشمندانه نمایش بدهد. وقتی سوالات از قبل نمایش یابند پس داشتن چنین امکانی منتفی است

اسکرول اذیت کننده برای آزمون دهنده

با توجه به اینکه اکثر آزمون دهندگان با موبایل های لمسی در آزمون شرکت میکنند مجبور به اسکرول زیاد هستند که باعث سر رفتن حوصله و درد گرفتن نوک انگشتان میگردد.

عدم استفاده از دکمه بازگشت

عدم استفاده از قابلیت بازگشت به سوال قبل در این حالت امکانپذیر نیست