آزمون های آزمایشی یکی از موارد آموزشی بسیار مهمی است که در بسیاری از نقاط جهان برگزار می گردد. بسیاری از دبیران و اساتید محترم آزمون آزمایشی را همیشه یک اصل مهم در نحوه تدریس خود میدانند. به همین دلیل در این نوشتار قصد داریم فواید آزمون های آزمایشی را بررسی نماییم:

۱- برنامه ریزی جامع و نظم بخشیدن به مطالعه داوطلب : بسیاری از دبیران و استاید بعد از تدریس هر بخش یک آزمون آزمایشی از آن بخش تدریس شده برگزار می کنند. این مورد همیشه باعث میشود که داوطلب نسبت به مطالب یک بخش آماده شده و مغز در دسته بندی مطالب، نکات مهم آن بخش موفق تر عمل میکند.

۲- سنجش و ارزیابی مباحث مطالعه شده و مشاهده نقاط ضعف و قوت: این مورد به دبیران و اساتید گرانقدر کمک میکند تا متوجه این موضوع گردند که عمق یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان به چه میزانی بوده و در چه مباحث و چه سوالاتی اکثر مشکل داشتند یا موفق تر عمل کردند. اگر بسیاری از دانش آموزان در یک بخشی ضعیف هستند نسبت به حل این مسئله میتوان اقدام نمود. اگر قوی عمل کرده اند به چه علت آنقدر خوب در مغز آن ها جای گرفته و آیا میتوان از همین نحوه تدریس در بخش های مختلف دیگر نیز استفاده نمود؟

۳- ارزیابی میزان پیشرفت هر آزمون نسبت به آزمون قبلی

 
۴- آماده سازی روحی و فیزیکی جهت تمرکز ۲ ساعته بر سوالات و حضور در جلسه آزمون

۵- تمرین مهارت مدیریت جلسه آزمون و اختصاص زمان به هر سوال و نهایتا زمان به هر درس : این مورد شاید برای آزمون های سنتی بسیار سخت یا غیر ممکن باشد ولی آزمونساز آنلاین تستیفا در بخش تنظیمات آزمون شامل تنظیمی است که به شما اجازه میدهد برای هر سوال زمان اختصاصی قرار دهید و داوطلب فرصت دارد تا آن زمان تعیین شده به سوال پاسخ دهد و با اتمام زمان سیستم به طور خودکار به سوال بعد خواهد رفت.

۶- هشدار به داوطلبان برای جلوگیری از تعجیل در انتخاب گزینه و تاثیر نمره منفی : در بعضی از آزمون ها نمره منفی وجود دارد که در سامانه آزمون آنلاین تستیفا گزینه نمره منفی نیز لحاظ شده است که به صورت خودکار در کارنامه تولید شده قابل مشاهده خواهد بود.

۷- مطالعه و مرور هر بحث برای تسلط بر مباحث 

۸- آشنایی با انواع سوالات قابل طرح از یک مبحث : در حال حاضر تستیفا سوالات تستی، تشریحی، ضبط صدا، دریافت فایل و نوع عددی میباشد

۹- آموزش و یادگیری فهم خواسته سوال، به جای تعجیل در انتخاب گزینه

۱۰- افزایش اطلاعات علمی لازم برای حضور در جلسه آزمون اصلی

۱۱- مقایسه سنجش علمی داوطلبان در سراسر کشور با یکدیگر و همچنین داوطلبان حوزه امتحانی

۱۲- افزایش اعتماد به نفس برای رقابت با داوطلبان

۱۳- یادگیری پیش از ۲۰۰ سوال طی دوره آزمون ها و آشنایی با تله تست ها

۱۴- وقتی داوطلب میداند که آموخته های او در موعد معینی، مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد، مطالعات خود را در مقایسه با زمانی که آزمون در کار نیست با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد داد

۱۵- آزمون آزمایشی استاندارد، میزان یادگیری و همچنین نقاط ضعف و قوت دانش آموزان و دانشجویان را مشخص می کند و در نتیجه به آن ها کمک خواهد کرد تا برنامه ریزی های خود را اصولی تر انجام میدهد

 

۱۶- آزمون های آزمایشی، مطالعات داوطلبان را هدفمند کرده و از آشفتگی درسی و بی نظمی در برنامه ریزی آن ها جلوگیری می نماید و در نتیجه آن ها را وارد به فعالیت خواهد کرد.

۱۷- شرکت در آزمون های آزمایشی باعث آشنایی داوطلبان با شرایط آزمون تستی یا کنکور خواهد شد :  در بسیاری از موارد دیگر شده که داوطلبین سخت کوش با وجود تلاش بسیار زیاد موفق به کسب رتبه مناسب در کنکور نشده اند و علت این موضوع، اکثرا عدم آشنایی این داوطلبین با فنون آزمون بوده، این داوطلبان به دلایلی همچون تحمل ساعت طولانی آزمون، برخورد با سوالات دشوار، عدم تمرکز در جلسه،اضطراب، تقسیم بندی نامناسب زمان بین تست ها، کنترل نکردن پاسخنامه با سوالات و.. از موفقیت در کنکور باز می مانند. این مورد حتی برای من به شخصه در یک آزمون زبان انگلیسی نیز رخ داد که اگر میدانستم نحوه برگزاری این آزمون چگونه بود شاید این اشتباهات را مرتکب نمیشدم. آزمون های آزمایشی به داوطلبان کمک خواهد کرد تا حد زیادی خود را با شرایط روحی و فیزیکی آزمون سازگار نماند و همچنین به جز آمادگی روحی، هنر آزمون دادن را نیز بیاموزند.
۱۸- تمرین مدیریت زمان و یافتن ایردات در زمان بندی
۱۹- مرور کامل مطالب مطالعه شده و یافتن ایرادات و کمبودهای مطالعاتی و تست زنی
۲۰- اطلاع از وضعیت و رتبه خود در بین بخشی از جامعه دانشجویان شرکت کننده در کنکور، تمرین تکنیک های تست زنی و حل مسئله در زمان محدود

۲۱- شبیه سازی شرایط جلسه آزمون : در جهت برگزاری آزمون های آزمایشی بدون هیچ دردسری میتواند از آزمون های آنلاین تستیفا استفاده کنید که به شما اجازه فروش آزمون را نیز میدهد. از این طریق هم درآمد کسب میکنید و هم آزمون ها را بدون درگیری زمان و مکان آزمون برگزار می نمایید.