نوع سوال : ضبط صدا

این نوع سوال برای ضبط صدای آزمون دهنده (دانش آموز یا دانشجو) مورد استفاه قرار میگیرد. این گزینه به خصوص برای معلمین و اساتید دروس زبان های خارجه که قسمتی از آن نیاز به گفتار میباشد بسیار کاربردی است.

نکته:استفاده از این امکان نیازمند خرید دیسک مصرفی است.

تنظیمات سوال

 

سوالات ضبط صدا یا ضبط صوت یا رکورد صدای دانش آموز و دانشجور در آزمون آنلاین

انتخاب تصویر برای سوال: برای نمایش تصویر برای سوال کاربرد دارد.

نکته:استفاده از این امکان نیازمند خرید دیسک مصرفی است.

 

انتخاب فایل صوتی برای سوال: در صورتی که قصد دارید فایل صوتی برای سوال خود پخش کنید از این قسمت امکانپذیر است. برای سوالاتی که متن طولانی میشود یا آزمون های خارجه که نیاز به شنیدار دارند مناسب است.

نکته:استفاده از این امکان نیازمند خرید دیسک مصرفی است.

 

بارم: جهت تعیین که هر سوال چقدر بارم یا نمره دارد به کار میرود. در صورتی که سوال توسط سیستم به صورت خودکار تصحیح گردد این بارم به صورت کامل نیز در محاسبه کارنامه محاسبه میشود ولی برای سوالاتی که توسط سیستم تصحیح خودکار انجام نمی‌گردد مانند سوالات متنی، نیاز است تا طراح آزمون در صفحه پاسخ ها نسبت. به تصحیح آن اقدام کند و از صفر تا حداکثر بارم مشخص شده نمره آن پاسخ را تعیین نماید.

مدت زمان پاسخگویی : در صورتی که قصد دارید برای پاسخ هر سوال زمانی محدودی را تعیین نمایید از این گزینه استفاده کنید. با وارد کردن یک عدد که بر اساس ثانیه است آزمون دهنده در همان مدت زمان وقت دارد به سوال پاسخ دهد در غیر اینصورت بعد از اتمام زمان به صورت خودکار به سوال بعدی میرود و امکان بازگشت به سوال قبل وجود ندارد.

نکته: تنها برای فعالسازی این گزینه در مرحله تنظیمات آزمون حتما باید گزینه فعالسازی زمان پاسخگویی به سوال را فعال نمایید در غیر اینصورت زمان های وارد شده در اینجا کاربردی ندارد و در واقع غیرفعال است. دلیل این امر به خاطر این است که برای فعالسازی و غیرفعال سازی این خصوصیت مجبور نباشید هر بار برای هر سوال زمان مورد نظر را حذف یا تعیین نمایید. در این حالت با یک تیک تمام زمان ها را فعال و غیرفعال می کنید.

حداکثر عدد جهت وارد کردن: در اینجاد حداکثر تعداد فایل های صوتی که می تواند ضبط و ارسال کند مشخص میگردد اگر عدد دو را وارد کنید حداکثر میتواند صدای خود را در قابل دو فایل ضبط و ارسال کند.