نوع سوال : عددی

این نوع سوال برای دریافت اعداد به کار می رود. سوالاتی از قبیل سوالاتی ریاضی که به یک عدد منتهی می شود و یا سوالات سیاسی و تاریخی که به ورود یک سال منتهی میگردد در دسته سوالات عددی قرار بگیرند. مزیت سوالات عددی نسبت به سوالات تشریحی دو مورد است:

سوالات دریافت عدد صحیح و اعشاری در آمون آنلاینیک. قابلیت تصحیح خودکار را دارد.

دو. امکان کنترل ورودی و نوع عدد وارد شده نیز وجود دارد.

تنظیمات سوال

سوالات عددی و دریافت عدد در آزمون آنلاین

انتخاب تصویر برای سوال: برای نمایش تصویر برای سوال کاربرد دارد.

نکته:استفاده از این امکان نیازمند خرید دیسک مصرفی است.

 

انتخاب فایل صوتی برای سوال: در صورتی که قصد دارید فایل صوتی برای سوال خود پخش کنید از این قسمت امکانپذیر است. برای سوالاتی که متن طولانی میشود یا آزمون های خارجه که نیاز به شنیدار دارند مناسب است.

نکته:استفاده از این امکان نیازمند خرید دیسک مصرفی است.

 

بارم: جهت تعیین که هر سوال چقدر بارم یا نمره دارد به کار میرود. در صورتی که سوال توسط سیستم به صورت خودکار تصحیح گردد این بارم به صورت کامل نیز در محاسبه کارنامه محاسبه میشود ولی برای سوالاتی که توسط سیستم تصحیح خودکار انجام نمی‌گردد مانند سوالات متنی، نیاز است تا طراح آزمون در صفحه پاسخ ها نسبت. به تصحیح آن اقدام کند و از صفر تا حداکثر بارم مشخص شده نمره آن پاسخ را تعیین نماید.

مدت زمان پاسخگویی : در صورتی که قصد دارید برای پاسخ هر سوال زمانی محدودی را تعیین نمایید از این گزینه استفاده کنید. با وارد کردن یک عدد که بر اساس ثانیه است آزمون دهنده در همان مدت زمان وقت دارد به سوال پاسخ دهد در غیر اینصورت بعد از اتمام زمان به صورت خودکار به سوال بعدی میرود و امکان بازگشت به سوال قبل وجود ندارد.

نکته: تنها برای فعالسازی این گزینه در مرحله تنظیمات آزمون حتما باید گزینه فعالسازی زمان پاسخگویی به سوال را فعال نمایید در غیر اینصورت زمان های وارد شده در اینجا کاربردی ندارد و در واقع غیرفعال است. دلیل این امر به خاطر این است که برای فعالسازی و غیرفعال سازی این خصوصیت مجبور نباشید هر بار برای هر سوال زمان مورد نظر را حذف یا تعیین نمایید. در این حالت با یک تیک تمام زمان ها را فعال و غیرفعال می کنید.

فقط اعداد مثبت: فقط اعداد صفر به بالا وارد میگردد.

فقط اعداد صحیح: امکان ورود اعداد اعشاری را غیرفعال میکند.

حداقل عدد ورودی و حداکثر عدد ورودی: این دو گزینه برای تعیین محدوده یا رنج عددی می‌باشد و توجه داشته باشید اعداد ورودی که برای حداقل و حداکثر وارد میکنید نیز توسط آزمون دهنده قابلیت ورود دارد. یعنی اگر حداقل را ۱۳۰۰ و حداکثر را ۱۴۰۰ قرار دهید. آزمون دهنده میتواند اعداد ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ را نیز وارد کرده و ورودی او معتبر می باشد.