ثبت محصل جدید

ابتدا از منو راست راست در بخش محصلین گزینه ثبت محصل جدید را انتخاب کنید:

ثبت محصل،دانش آموز،دانشجو در آزمون سامانه آزمون آنلاین

 

ثبت محصل (دانش آموز یا دانشجو) از دو طریق امکان پذیر است:

روش اول. افزودن به صورت تکی و دستی: در این روش شما باید اطلاعات تک تک محصلین یا آزمون دهندگان را وارد اسامانه کرده و اطلاعاتی درخواستی را مطابق فرمی که برای شما نمایش داده شده است باید پر کنید.

نحوه ثبت نام و افزودن دانش آموز و دانشجو به سامانه آزمون آنلاین

برای اشخاصی که دانش آموزان کمی دارند و یا به صورت موردی اضافه میکنند مشکلی نخواهد بود ولی اگر تعداد زیادی محصل باشد این روش کارآمدی چندانی ندارد و باعث هدر رفت زمان و خستگی زیاد میگردد بدین جهت در همین صفحه تب دیگری (روش دوم) وجود دارد به نام «درج محصلین از طریق فایل اکسل» که میتوانید با استفاده از این روش محصلین را به صورت دسته جمعی به سامانه اضافه کنید.

ثبت دسته جمعی دانش آموزان در آزمون آنلاین

روش دوم. درج محصلین از طریق فایل اکسل:در این صفحه یک فایل نمونه وجود دارد و طبق دستور العمل باید آن را پر کنید. فایل نمونه شامل ۴ ستون با نام های نام، نام خانوادگی، نام کاربری و کلمه عبور است که باید سطرهای زیر آن با توجه به تصویر نمونه زیر پر شوند. حتما دقت فرمایید در سطر اول که نام ستون ها قرار گرفته هیچ گونه تغییری ایجاد نکرده یا حتی آن را حذف نکنید تا سامانه به درستی فایل شما را پردازش کند در غیر اینصورت ممکن است در پردازش فایل به مشکل برخورد کنید.

ثبت دانش آموزان و دانجویان در سامانه آزمون آنلاین از طریق فایل اکسل

بعد از اینکه فایل اکسل شما تیه شد نیاز است که فایل را به سامانه معرفی کرده و دکمه ارسال را بزنید. بعد از دریافت فایل اکسل توسط سامانه و پردازش آن نتایج هر یک از رکوردها به شکل زیر به شما نمایش داده می شود که به صورت کلی سه حالت زیر میتواند اتفاق بیافتد:

ثبت دسته جمعی دانش آموزان و دانشجویان از طریق فایل اکسل در سامانه آزمون آنلاین تستیفا

افزوده شد : در صورتی که کلمه افزوده شد در سطر مربوطه نمایش داده شود یعنی این محصل با موفقیت به لیست محصلین سامانه اضافه شده است.

این نام کاربری بیش از یکبار تکرار شده است: منظور این پیام این استکه برای حداقل دو محصل که در فایل اکسل تعریف کرده اید نام کاربری یکسان مشخص کرده اید و سامانه هیچ کدام را به لیست محصلین اضافه نکرده و باید این موضوع را رفع نمایید و صحت نام کاربری محصلین گفته شده را بررسی نمایید.

این نام کاربری موجود می باشد: به صورت کلی نام کاربری همه محصلین سامانه باید یکتا باشد و نباید نام کاربری یکسانی در سامانه وجود داشته باشد به هیمن علت زمانی که شما برای محصلی یا محصلینی نام کاربری تعیین کنید که در سامانه وجود داشته باشد ( چه قبلا به حساب خودتان اضافه شده باشند و چه چنین نام کاربری قبلا توسط حساب دیگری انتخاب شده باشد) این خطا را دریافت میکنید و باید نسبت به تغییر آن به یک نام کاربری یکتاتر اقدام فرمایید.