اشتراک لینک آزمون

چطوری یک آزمون آنلاین بسازیم

در این مرحله یک لینک برای شما ایجاد شده که میتوانید این لینک را در اختیار آزمون دهندگان قرار داده تا در آزمون شرکت کنند.

با کلیک بر روی دکمه کپی، لینک به حافظه دستگاه شما کپی شده و می تواند از طریق روش های مختلفی مانند ، ارسال پیامک، ایمیل، پیامرسان ها و گروه ها و کانال هایی ارتباطی که با محصلین دارید لینک را برای آنان ارسال نمایید.

انتشار آزمون آنلاین