سامانه آزمون آنلاین تستیفا دارای یک اعتبار اولیه رایگان بعد از  زمان ثبت نام است که این اعتبار اولیه شامل یک آزمون به همراه ده آزمون دهنده به مدت روز میباشد. این اعتبار اولیه رایگان به شما اجازه میدهد که سامانه تستیفا را بررسی و تست نموده و در صورت اطمینان از امکانات و کیفیت خدماتی که در حال ارائه آن هستیم حساب کاربری خود را ارتقا دهید.

اعتبار اولیه

تعداد آزمون : ۱

تعداد آزمون دهنده : ۱۰

اعتبار روزانه : تا ۱۰ روز بعد از ثبت نام

(مطلب پیشنهادی : در آزمونساز آنلاین رایگان باید به چه نکاتی توجه کنیم؟)